Inschrijving CPO Lange Trekken Bladel geopend

Gemeente Bladel gaat op de locatie Lange Trekken een nieuwe woonwijk realiseren. Een gedeelte van de woningen kan door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden ontwikkeld.
Mensen die geïnteresseerd zijn in het bouwen van uw eigen woning via CPO kunnen een eigen CPO vormen of zich aansluiten bij een van de bestaande locatieverenigingen of CPO-initiatieven in de gemeente Bladel.
Om via CPO te mogen bouwen in de gemeente Bladel, moet het CPO-initiatief wel aan enkele algemene voorwaarden voldoen. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de gemeentelijke website: https://www.bladel.nl/collectief-particulier-opdrachtgeverschap-cpo
Hier zijn ook de contactgegevens van bestaande CPO-initiatieven te vinden.

Woningbouwproject Lange Trekken

Aan de oostzijde van Bladel is een nieuwe woonwijk gepland, bestaande uit circa 100 woningen. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om het bestemmingsplan te wijzigen en woningbouw mogelijk te maken. Binnen het plangebied kunnen tussen de 5 en circa 50 woningen via CPO ontwikkeld worden.
Het woningbouwprogramma op de Lange Trekken moet passen binnen de woonvisie, zodat er verschillende type woningen komen in verschillende prijsklassen. Een aanvullende eis is dat het college van B&W specifieke uitgangspunten heeft vastgesteld waaraan de ontwikkelingen op deze woningbouwlocatie moet voldoen. Bekijk daarvoor deze bijlage: Uitgangspunten woningbouwlocatie Lange Trekken Bladel.

De ingeschreven CPO zorgt dat ze heeft kennisgenomen van deze specifieke uitgangspunten en stemt er mee in.

Bij de aanmelding moet zoveel mogelijk informatie meegestuurd worden. Zoals het aantal deelnemers, de gewenste woningtypes, het prijssegment van de woningen en de mogelijke partijen waarmee de CPO (mogelijk) gaat samenwerken (architect, procesbegeleider, etc.). De gemeente gaat samen met de geselecteerde CPO aan de slag om een stedenbouwkundig plan voor de gehele woningbouwlocatie op te stellen waar de CPO onderdeel vanuit maakt en waar de leden hun droomwoning kunnen realiseren. De gemeente Bladel streeft er naar om binnen een maand na de sluiting van de inschrijving (28 februari 2022) de geselecteerde CPO bekend te maken. De beoordeling van de inschrijvingen wordt gedaan door de gemeente. Deze beoordeling wordt voorgelegd aan het college van B&W. Zij besluit met welke CPO de gemeente in zee gaat. De niet-geselecteerde CPO’s ontvangen een schriftelijke afwijzing, inclusief onderbouwing.

Een CPO die voldoet aan alle gestelde voorwaarden kan haar interesse kenbaar maken tot en met 28 februari 2022 door te mailen naar de heer r.arendsen@bladel.nl. Met vragen kunt u ook bij de heer Arendsen terecht.

Uitgangspunten woningbouwlocatie Lange Trekken Bladel