De MFA (Multi Functionele Accommodatie) in Hapert brengt zes voorzieningen samen in het centrum van het dorp. In de MFA is in 2022 plaats voor een gemeenschapshuis, ouderensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang/peuterspeelzaal en een kerk. De MFA zorgt er niet alleen voor dat deze voorzieningen een nieuwe plek krijgen. Het zorgt er ook voor dat we als gemeente onze doelen in het sociaal domein kunnen realiseren. Zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van kwetsbare inwoners én het ondersteunen van de inwoners en vrijwilligers die daarbij willen helpen.  

Een ander doel is de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (waar plaats is voor opvang, educatie en opvoeding door kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisschool). Met de komst van de MFA wordt dit integraal kindcentrum gestimuleerd en mogelijk gemaakt. De nieuwe locatie wordt zo ingericht, dat een andere, moderne manier van onderwijs geven mogelijk is.